Faydalı Model Belgesi Tescili

Ülkemizde buluşlar, Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model belgesi ve patent belgesi ile korunmaktadır.

Cadde Patent her an yanınızda

Cadde Patent Marka Ltd. Şti. 24 Haziran 1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulan Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı yetkili vekil bir firmadır.

Faydalı model, Dünyada daha önce keşfedilmiş bir ürünün farklı bir özelliğini ortaya çıkararak üretim ve işleyişte yenilik sağlayarak, elde edilen ürünün belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etmeyi sağlayan belgedir.

Patent nezdinde buluşlar, faydalı model belgesi ve patent belgesi ile korunmaktadır. Buluşunuz “yenilik” kriterini karşılıyorsa ilgili buluşunuzu faydalı model belgesi ile koruma altına alabilirsiniz.  Faydalı model tescili kısaca, yeni fikir sahiplerine 10 yıl koruma sağlayan bir sınai mülkiyet belgesidir.

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı model Türk Patent nezdinde dosyalanmaktadır.. Firmamız Türk Patent’e kayıtlı olan resmi vekil firmadır. Faydalı model başvuru işlemleri vekil firmamız kadrosunda yer alan konusunda uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Faydalı Model Sorgulama

Faydalı model araştırma işlemi, faydalı model başvurusu öncesi önemli bir basamaktır. Faydalı model araştırması ile ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında buluşunuza ilişkin teknik ve analitik yönden farklılıkları üzerine faydalı model sorgulama işlemi yapılır. Faydalı model sorgulama işlemi sonucuna istinaden bir faydalı model belgesi başvurusu yapılması kararı verilir. Faydalı model belgesi başvuru yapılmasından sonra TürkPatent tarafından resmi faydalı model araştırması yapılarak buluşun yeniliği hakkında netlik getirilmektedir. Faydalı Model sorgulama öncesi, sizden temin edilen buluş bilgilerine göre, faydalı model sorgulama işlemi patent mühendislerimiz tarafından özel programlar aracılığı ile patent veri tabanlarında tamamlanmaktadır. Faydalı model araştırma işleminin sonucu ortalama 1 ila 2 iş günü içerisinde tamamlanarak, tarafınıza faydalı model araştırma raporu iletilmektedir.

Faydalı Model Başvuru ve Faydalı Model Tescili

Faydalı model sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra, faydalı model tescili başvuru işlemine geçilir. Faydalı model başvurusu için hazırlanan dosya içeriğinde tarifname, istem, özet ve resimler yer almaktadır. Firmamız mühendis kadrosu tarafından içeriğinde yapılan ürüne ait teknik ve karakteristik bilgiler detaylı bir şekilde hazırlanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan faydalı model başvurusu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı takdirde patent sicile kayıt edilir. Faydalı Model Başvurusu unsurlarında eksiklik olması durumunda, tamamlanması için iki aylık süre tanınır. Bu süre de eksiklikler giderilmezse faydalı model başvurusu geçersiz sayılır. Herhangi bir eksiklik gözlenmez ise, faydalı model başvurusu tescil işlemi şekli uygunluk yazısının bildirim tarihinden itibaren iki ay içerisinde araştırma talebinde bulunulması ile devam eder. Araştırma talebi yapıldıktan sonra, bültende üç ay yayınlanarak 3. Kişilerin görüşlerine sunulur. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda faydalı model tescil işlemi gerçekleşir. Faydalı model belgesi alınarak tüm hukuki ve fikri haklar koruma altına alınır. Faydalı model tescil süresi toplamda 18-24 ay arası sürmektedir. Fakat Faydalı model başvurusu ile resmi haklar baki tutulmaktadır. Faydalı model tescili koruma süresi, faydalı model başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Faydalı model tescil koruma süresinin devamlılığı için yıllık periyodik olarak sicil kayıt işlemi ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Ödemenin gecikmesi durumunda 6 aylık gecikme süresi içerisinde ek ücretle beraber ödemesi yapılabilmektedir. Ödemenin gecikmeli süreyi aşması durumunda, eğer başvuru aşamasındaysa başvurusu geçersiz sayılacak, faydalı model tescil belgesi alınmış ise tüm hakları sona erecektir. Faydalı model tescili ile buluşunuza ilişkin 10 yıllık koruma belgesi olan faydalı model tescil belgesini elde edilecektir. Faydalı model tescili için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

Faydalı Model Ve Patent Arasındaki Farklar

Patent Faydalı model
Yenilik + +
Buluş Basamağı +
Sanayiye Uygulanabilirlik + +
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler +
Eczacılıkla İlgili Maddeler +
Biyoteknolojik Buluşlar +
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler +
Araştırma Raporu + +
İnceleme Raporu +
Koruma Süresi 20 yıl 10 yıl

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, patent Dünya üzerinde daha önce yapılmamış yeni bir buluşun keşfedilmesi kriteri içerirken, faydalı model belgesi var olan bir buluşun tekniğinin geliştirilmesiyle alakalıdır. Usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler, eczacılıkla ilgili maddeler, biyoteknolojik buluşlar ve kimyasal/biyolojik maddelere dair geliştirilen ürünlere faydalı model tescili alınamamaktadır. Faydalı model belgesi alınmış bir ürün ve yeniliğin korunma süresi 10 yılken, Patente 20 yıldır. Bu süre bitiminde itibaren geliştirilen veya üretilen ürün veya yenilik kamuya mal olarak anonim kabul edilir. Bu süre zarfı içerisinde bir başkası tarafından üretimi yapılamaz, kazanç sağlanamaz, ticari gaye faal edemez.

Faydalı Model Başvurusu Yaparken Neden Destek Almalıyım?

Faydalı model başvurusu yapılmadan önce hazırlanması gereken dosya içeriğinde yer alan tarifname, istem, özet ve resimlerin hazırlanması aşamasında profesyonel destek alınması hem teknik hem de hukuki açıdan yeterliliğe sahip bir dosya içeriğine sahip olması açısından önemlidir. Faydalı model başvurusu Türk Patent internet sitesi üzerinden tarafımızca yapılmaktadır.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescil Belgeleri Üzerindeki Tasarruflar ve Değişiklikler Nelerdir?

Faydalı model başvurusu veya faydalı model tescil belgesi devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yoluyla varislerine aktarılabilir veya rehin edilebilir. Üçüncü kişilere karşı Faydalı model başvurusu veya faydalı model tescil belgesinin hüküm ifade edebilmesi için patent siciline gerekli talepte bulunularak kayıt edilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Faydalı Model Başvurusu

Faydalı model başvurusu yapıldığı ülke içerisinde hak sahipliği sağlar. Başka ülkelerde de hak sahibi olabilmek için hedef ülkelere ayrı ayrı ya da uluslararası faydalı model başvuru sistemi olarak adlandırılan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya bölgesel başvuru sistemi olan EPC ( Avrupa Patent Sözleşmesi) adı altında başvuru işlemi gerçekleştirilir.

Endüstriyel Tasarım nedir?

Endüstriyel tasarım, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya dizaynı gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özellikleriyle oluşan görünümüne denir.

Endüstriyel tasarımlar, yaşamımıza estetik bir katkının yanı sıra fonksiyonellik, kullanım kolaylığı, ergonomi gibi unsurları taşır. Teknoloji, kalite ve fiyat açısından benzer özelliklere sahip ürünlerde, endüstriyel tasarım rekabet avantajı sağlar.

Tasarım tescil belgesi ürününüzün dış görüntüsünün tasarımını üçüncü kişilerden korumanızı sağlayan Türk Patent tarafından verilen bir belgedir.

Tasarım Tescili Nedir?

Önceden kamuoyu ile paylaşımı yapılmamış, ayrıca ayırt edici niteliğine sahip olan tasarımların faaliyet haklarının tasarım sahibine ait olması açısından geliştirilmiş sürece tasarım tescili denir. Tasarımların tescili, yasada belirtilen hakların tasarımı yapan kişi tarafından kazanılması için gerekli işlemlerin yürütülmesidir.

Endüstriyel tasarım tescil  belgesiyle tasarımların korunması ile tasarım sahibi, tasarımını kullanabilme konusunda tüm hukuki hakları kazanmaktadır. Tasarımların yapılan tescil işlemi ile korunmaya alınması sonucunda 3. Kişiler tarafından, ilgili tasarım sahibinden izin alınmadan tasarım ürünlerinin; üretimi yapılamaz, kazanç sağlanamaz, ticari gaye ile faal edilemez.

Her Ürüne Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Alınabilir mi?

Endüstriyel tasarıma örnek olarak; koltuk, aydınlatma, cephe mimarisi, takı, çanta, kıyafet gibi gündelik hayatta sürekli karşımıza çıkan ürünler, teknolojik tasarımlar ve sanayide kullanılan birçok ürüne endüstriyel tasarım tescili alınabilir. Halk arasında tasarım patenti olarak da bilinmektedir. Aşağıda Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlardan bahsedilmektedir;

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Endüstriyel Tasarımlar Nelerdir?

  • Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,
  • Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan tasarımlar,
  • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlara,
  • Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri olan tasarımlar,
  • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar,
  • Hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlara tasarım tescil belgesi alınamaz.

Tasarım Tescili Başvuru Süreci

Tescil edilmek istenilen ürüne ait görseller ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılması ile Kanun’un inceleme başlıklı 64. Maddesi kapsamında yeterli evrakların sunulup sunulmadığına dair şekli incelemesi gerçekleşir. Şekli incelemede herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda tasarım tescil süreci yenilik incelemesi yapılarak devam eder. Yenilikçilik, ürün veya hizmetlerin tasarımında yapılan gelişmeler veya değişikliklerdir. Bu aşamadan sonra Tasarım Bülteni’nde yayınlanır ve 3. Kişiler tarafından herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda 6 aylık rüçhan süresi sonucunda tasarım tescil belgesi alınarak korunmaya başlar.

Endüstriyel Tasarımlar; 5 yılda bir ve 5 defa yenilenmek kaydıyla 25 yıl boyunca korunur. Tasarım, 25 yıl sonunda anonim hale gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Başvurusu

Endüstriyel Tasarım koruması tescil işleminin yapıldığı ülke sınırlaırnda geçerlidir. Türkiye’de tescil edilen tasarımlar Türkiye’de korunur. Bu nedenle, tasarımın birden fazla ülkede korunması isteniyorsa, korunması istenilen ülkelerin ofislerine ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.