Her Fikir Değerlidir

Marka Tescili

Marka tescili, bir firmanın ya da gerçek kişinin, ürettiği malların ya da verdiği hizmetlerin, kendi iş sınıflarınca ayırt edicilik, marka değeri ve tanınırlığı için oluşturulan yazı, yazı ve işaret ya da işaret ile oluşan kombinasyonuna verilen isimle korunması sürecidir.
Halk arasında isim tescili veya marka isim tescili olarak da isimlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi
Cadde Patent

Patent Tescil

Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünün 3. Kişiler tarafından izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ihlal edilmesini engelleme amacıyla alınan tekel haklarıdır.

Patent tescili buluş konusu ürünün 20 yıl boyunca korunmasını sağlar. Patent koruma süresi boyunca üçüncü bir kişi tarafından buluş konusu ürün üretilip satılamaz.

Detaylı Bilgi

Faydalı Model Belgesi Tescili

Faydalı model, Dünyada daha önce keşfedilmiş bir ürünün farklı bir özelliğini ortaya çıkararak üretim ve işleyişte yenilik sağlayarak, elde edilen ürünün belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etmeyi sağlayan belgedir.

Patent nezdinde buluşlar, faydalı model belgesi ve patent belgesi ile korunmaktadır.

Detaylı Bilgi

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım tescili yapılacak ürünün mutlaka özgün olması, daha önceden dünyanın herhangi bir yerinde olmaması gereklidir.

Benzer iki ürün yan yana konulduğunda dahi, bu iki ürünün birbirinden farklılık göstermesi gereklidir. Diğer bir deyişle ‘endüstriyel tasarım tescili’ başvurusunda bulunacak ürünün, yenilik özelliğini ihtiva etmesi gereklidir.

Detaylı Bilgi

Patent Sorgulama

Patent tescili işleminiz öncesinde ilk olarak ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarından patent sorgulama işleminin yapılması gerekmektedir.

Patent sorgulaması ciddi bir tecrübe ve emek gerektirdiğinden araştırma işleminiz uzman mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Patent Eğitimi

Patent, marka ve endüstriyel tasarım tescili konularında detaylı bir eğitim paketi sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi