Cadde Patent
her zaman yanınızda

MARKA YENİLEME

Markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

Bu süre onar yıllık dönemlerde TPE nezdinde yenilenerek koruma süresi uzatılmaktadır.

Marka yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir.

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık ek süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.