Skip to main content

Bir buluş kim tarafından gerçekleştirildiyse bu buluşun konusu olan ürünün çoğaltılabilmesi ya da kullanılabilmesi için sahibine verilen kanuni haklara patent adı verilmektedir. Ürünü oluşturan kişiye verilen bu hak ona ürünü satabilme imkânı tanıması ile de dikkat çekmektedir. Patent hakkı ürün sahibine tanınan hakları ilgilendirirken sınai mülkiyet hakları arasında önemli bir yere de sahiptir. Patent Ne Demek ? Sorusu yeni bir ürün geliştiren kişiler tarafından merak edilecek bir konudur. Bir ürüne patent alınabilmesi için gerekli olan bazı ölçütlerin temin edilmiş olması gerekir. Bu ölçütler arasında ürünün bir yenilik oluşturması, sanayide uygulanabilir olması ve alanında uzman bir kişi tarafından dahi kolay bir şekilde düşünülemeyecek tarzda bir buluş olması yer alır.

Bir buluşa patent almak için o buluşa ait kriterlerin yerine getirilmesi esası aranmaktadır. Bazı buluşlara ise patent verilmemektedir. Bunun sebebi ise buluş olarak adlandırılan durumun kriterlere uygunluk göstermemesidir.

Bir ürüne patent alınmak istendiğinde takip edilmesi gereken bazı adımlar olacaktır. Bu adımlardan biri Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvuruda bulunmaktır. Yapılacak araştırmanın ardından ürün belirlenen kriterleri karşılıyor ise kurum tarafından bu durum araştırma raporlarında belirlenir. Başvuru için düzenlenecek evraklar arasında buluşa ait bir özet bilgisi ve tarifname yer alacaktır.

Tarifnamede ürüne ait detaylar ayrıntılı bir biçimde anlatılacağından bu bölüm oldukça önemlidir. Bir ürüne patent alınması durumunda ürünün hangi kapsama dahil edileceği de ayrıca ele alınacak bir konudur. Ürün ya da buluşa ait özellikler ürünün hangi kapsamda ele alınacağını da belirleyecek olan unsurlardan oluşacaktır. Bir patent başvurusu ülke genelinde yapılabileceği gibi uluslararası alanda da bu başvuru yapılabilir.

Patent Ne Demek ?

Bir ürünün ya da buluşun patenti onu geliştiren kişiye verilmesi durumunda buluşu yapan kişinin dışındaki üçüncü şahıslar buluşla ilgili herhangi bir işlem yapamazlar. Ürünün korumaya alınması patent ile mümkün olacaktır. Patent süresi devam ettiği müddetçe kullanım hakkı ürün sahibine aittir. Patent Ne Demek ? Bir buluş gerçekleştirmeyi planlayanların araştıracakları konular arasında yer alacaktır. Patent almakla kişi veya kuruluşlar o ürünün kendilerine ait olduğunu resmi yoldan belgelemiş olurlar. Buluş, patent alındığında otomatik olarak koruma altına alınmış demektir.

Bir buluşun patent almak için uygun olup olmadığı yapılan araştırmalar neticesinde anlaşılabilir. Patent araştırması yapmakla ürünün Dünya üzerindeki durumu da anlaşılmış olacaktır. Türk Marka ve Patent Kurumu’na yapılacak bir başvuru neticesinde patent araştırması yapılabilmektedir. Bu araştırma, buluşu yapan kişi ya da kurumun mali kayıplar yaşamasının önüne geçmek için yapılmaktadır. Ürünün benzeri ya da aynısı piyasada yer alıyorsa bu konuyu öğrenmenin en sağlıklı yolu patent araştırması yapmak olacaktır. Bu yönde çalışma yapanların soracağı Patent Ne Demek ? Sualini ise patent araştırması yapmak neden gereklidir? Sorusu takip edecektir.

İlginizi çekebilir: Çankırı Patent

Leave a Reply

yeminli tercüme ankara
dentin ankara diş kliniği ankara implant fiyatları