Patent Sorgulama

Resmi marka başvurusu yapılmadan önce kapsamlı bir marka sorgulama işlemi yapılmalıdır.

Cadde Patent her an yanınızda

Cadde Patent Marka Ltd. Şti. 24 Haziran 1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulan Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı yetkili vekil bir firmadır.

Patent başvurusu yapılmasından önce tarafımızca ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında buluşunuza ilişkin bir patent sorgulama işlemi yapılmaktadır.

Patent belgesi başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü nezdinde resmi olarak patent araştırması işlemi yapılmaktadır. Tarafımızca patent başvurusu yapılmadan önce patent veri tabanlarında patent sorgu ve patent sorgula işlemi yapılarak patent başvurunuz yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir.

Patent Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tarafınızdan alınan buluş bilgilerine istinaden patent mühendislerimiz tarafından şirketimizin kullandığı özel programlar aracılığı ile patent veri tabanlarında yapılmaktadır. Patent sorgulama işleminin sonucu ortalama 2 ila 3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Patent, Türkiye’de ve Dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilecek yeni buluşların sahiplerine, bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesine nazaran Patent verilmesi işlemleri, hem zaman hem de maliyet açısından daha elverişsiz olsa da, koruma süresi farkları bu açığı kapatmaktadır.

Bir ürün size ait bir buluşun eseriyse ya da herhangi bir buluş gerçekleştirmişseniz bunun kullanım ve isim hakkını almanız durumunda Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen belge patent olarak adlandırılır. Patent sayesinde ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanımı engellenirken haksız kazanç elde etmenin de önüne geçilmiş olur. Patent sorgulama çeşitli biçimlerde yapılabilir. Patent Sorgulama işlemleri ücretsiz olarak yapılabilen işlemlerdir. Bir buluşa yönelik patent sorgulama yapılmak isteniyorsa başvuru dilekçesi ile buluşun ya da fikrin ne olduğu detaylı bir biçimde yazılmalıdır. Bu işlemler bir uzman nezaretinde takip edilmesi gereken süreçleri kapsar. Tescil süreci ve uygunluk durumunun anlaşılması bu sayede daha sağlıklı olacaktır. Sorgulama işlemleri gerekli mercilere başvuruda bulunarak gerçekleştirilmelidir.

Marka Patent Sorgulama

Patent, özelleştirilmesi durumunda marka tescili olarak adlandırılacaktır. Marka tescili ürüne veya hizmete mahsus uygulanırken patent bir buluş veya fikir için kullanılmaktadır. Bir mal ya da ürün bazı görsel ya da yazılı ögelerle ifade edildiğinde diğer ürünlerden ayrılacaktır. Bu ifade ediliş biçimi o ürüne ait markanın da temsil edilmesi demektir. Türk Patent Enstitüsü ürününüze ait markanın tescil işlemlerini yaptığı gibi size ait buluşun patent işlemlerini de yaparak tüm mülkiyetin sizde olduğunu belgeler. Bir ürüne ait marka tescili ve patent başvurusunda bulunmak marka patent işlemi ile aynı anlama gelmektedirMarka Patent Sorgulama işlemi için ürünün bir marka olup olmadığı ve patentinin olup olmadığı sorgulanır.

Türk Patent Sorgulama

Türk Patent Sorgulama işlemi için bireysel olarak yapılacak sorgulamalarda hata payı yüksek olabileceğinden uzman bir firmadan yardım almak daha güvenli olacaktır. Bir ürünün çeşitli özelliklerinin tescil edilmesi onun benzerlerinden ayrılmasında önemli bir ölçüttür. Sorgulama işlemi bu özelliklerin belirlenmesi için gereklidir. Sorgulama işlemi sırasında profesyonel anlamda bilgi sahibi olunması hak kaybı yaşamamak açısından önemli olacaktır. Patent sorgulama işlemleri titizlikle yapılması gereken işlemlerdir.

Türk Patent Marka Sorgulama

Türk Patent Marka Sorgulama işlemlerini yapabilmek için öncelikle yapmanız gereken e-Devlet sistemine giriş yapmak olacaktır. Giriş sırasında sistem sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyeceğinden bu işlem için kimlik numarası ya da istenen diğer bilgilerle sisteme erişmeniz gerekecektir. Patent alınması sayesinde bir buluşun sahibine ait olan hakları güvenceye alındığından sorgulama işlemi yapılarak bu hakkın kime ait olduğu anlaşılabilmektedir. Bireysel sorgulama işlemindense profesyonel bir yardım almak işlemlerinizde hata yapmanızı en aza indireceğinden bu husus dikkate alınmalıdır. Marka isimleri sorgulanırken dikkatten kaçabilecek ufak detaylar isim sahibi açısından sorun yaratabileceğinden konunun detaylarını bilen kişiler tarafından sorgulama yapılması da önemli olacaktır.

Ücretsiz Patent Sorgulama

Bir fikir ya da buluşun mucidinin haklarını güvenceye alan patent başvurusu sayesinde üçüncü kişilerin ticari manada buluşun sahibine hak kaybı yaşatmasının önüne geçileceğinden uyulması gereken bir kuraldır. Ücretsiz Patent Sorgulama işlemi yapılabilmesi ise e-Devlet sistemi sayesinde mümkündür. Patent tescili Türk Patent Kurumu tarafından yapıldığından başvurulacak kurum da kendisi olacaktır. Bu tür işlemler için sorgulama yapılacağı zaman çeşitli ofisler vasıtasıyla sorgulama işlemleri de yapılabilmektedir.

İsim Patent Sorgulama

İsim Patent Sorgulama adı altında geçen işlemler aslında marka tescili sorgulamasına da verilen isimdir. Bir marka tescil edilmesinin yanı sıra patenti de alınarak korumaya alınmalıdır. Bu konular hukuki konuları da ilgilendirdiğinden marka tescili yaptıracak olan kişilerin dikkate alması gereken konulardır. İsim patent sorgulama yapılarak markanın güvence altına alınması sağlanacaktır.  Ürün markası hangi sınıfta değerlendiriliyorsa tescile uygun olup olmadığı sorgulanırken uygun bulunması durumunda da tescil edilebilmektedir. Bu tür sorgulama işlemleri online olarak da yapılabilen işlemler olmalarına rağmen dikkate alınacak bazı detaylar sürecin doğru işlemesine yol açar. İsim sahibi üreteceği ürünün imalatına başlamadan evvel isim hakkını alarak ürünün üzerindeki haklarını koruma altına almalıdır. İsim tescil edilmeden önce yapılması gereken işlem isim patentini sorgulatmak olmalıdır.

Online Patent Sorgulama

Patent sorgulama işlemleri yapılmak istendiğinde bu online olarak da kolaylıkla yapılabilmektedir. Bir buluşun size ait olduğunu tescil ettirmek için patentini almanız haklarınızı güvence altına alacaktır. Günümüzde sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için online mecralardan yararlanılmaktadır. Online Patent Sorgulama işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemleri çeşitli firmalar da yapabilmektedir. Bir buluş tescil edilmeden önce benzerinin olup olmadığı öğrenilmek istenecektir. Patent başvurusu yapılmadan önceki aşamada bu işlemin yapılması da bir zorunluluktur. Patent kişiye veya kuruluşa ait bir mülkiyet hakkı olacağından dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur.

Uluslararası Patent Sorgulama

Bir ürün yurt dışında da geçerli olmak kaydıyla tescil edilebilmektedir. Ürüne ait tescil ve patent işlemlerinin yapılıp yapılmadığı sorgulama işlemleri neticesinde anlaşılabilecek bir durumdur. Bunun için aracı şirketlere evrak beyanı yapılması durumunda gerekli sorgulamalar web siteleri üzerinden yapılabilmektedirUluslararası Patent Sorgulama işlemleri yapılmadan önce isim sahibine patent ve isim haklarını alması önerilmektedir. Bir ürün uluslararası mecrada da satışa sunulacaksa yasal her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hukuki açıdan önem taşımaktadır.