Skip to main content

ÜRÜN PATENTİ

Genellikle ürün patenti olarak bilinen ibarenin doğru tanımı patent tescilidir. Patent tescili ile patentli ürün üçüncü kişilere karşı koruma altına alınmaktadır.

Ürün Patenti Nasıl Alınır?
Öncelikle ürün patenti ulusal ve uluslararası bağlamda yeni olması gerekmektedir. Ürün patentinin alınmasında tarafımızca gerçekleştirilen işlemler aşağıda sıralanmaktadır;

Ürün Tescili Nasıl Yapılır?
– Ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında fikrinizin araştırılması
– Ürününüz ile ilişkin tarifname ile adlandırılan bir dosya oluşturulması
– Oluşturulan dosyanızın Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvurusunun yapılması
Ürün patenti alınması konusunda daha fazla bilgiyi şirketimizi arayarak patent uzmanlarımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Ürün patenti nasıl alınır? asıl ismi ile Patent Tescili nasıl alınır?sorusunun kısaca cevabı:  herhangi bir geliştirmenin adınıza kayıt altına alınması işlemidir. Bu süreç gerek ulusal gerekse ülkeler arası şekilde olmasını yanında, haklarınızın korunabilmesi için gerekli işlemler tümünü ifade eder. 

Patent tescil işlemi tamamlanmış geliştirmelerin diğer kişiler tarafından  kullanılmasına mani olabilirsiniz. 

Sanayi ürünlerinde önemli derecede gerek duyulan patent tescili, ileriki zamanlarda ürünün üzerinden kazanılacak gelirden, ürün geliştiricisinin faydalanmasını sağlamaktadır. Bu arada patent her keşif adına verilmez. Kısaca patent genellikle ticari özelliğe sahip keşifler açısından kullanılan kayıt şeklidir.

Bu bakımdan yapılacak patent başvurusu, oldukça detaylı ve önem verilmesi edilmesi gereken aşamaları kapsar.