Cadde Patent
her zaman yanınızda

YURTDIŞI PATENT TESCİLİ

Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu yapılan buluşlar, buluşunuzuÜlkemiz sınırları içerisinde korunmaktadır. Türkiye sınırları dışında da buluşun korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de patent başvurusu yapılmalıdır. Ülkemizde yapılan patent başvurusu, başvuru tarihi itibariyle 12 ay diğer dünya ülkelerinde korunmaktadır. 12 ay dolmadan buluşunuza ilişkin ürününüz için hedef pazar olan ülkelere giriş yapılması gerekmektedir.
Genel olarak yurtdışı patent başvuruları ulusal patent başvurusu, bölgesel patent başvuruları, uluslararası patent başvurusu olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilebilir;
Ulusal patent başvurusu, patent başvurunuzun korunmasının istendiği ülkelerdeki yetkili ofislere yapılan patent başvurularıdır. Patentin korunmasının istendiği ülke sayısının 2’den az olması durumunda ulusal patent başvurularını önermekteyiz.
Uluslararası Patent başvurusu, 154 üye ülke için yapılmış olan bir patent başvurusu sürecidir. Genellikle siz değerli müşterilerimize tavsiye ettiğimiz bir başvuru sistemidir. Maddi açıdan ve süreç açısından en avantajlı sistemdir.
Bölgesel patent başvuruları, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan patent başvurularıdır. Bunlar, Avrupa Patent başvurusu,OAPI patent başvurusu, ARIPO patent başvurusu,Avrasya patent başvurusu sistemleridir.